مجله کودک 13 صفحه 23

کد : 107769 | تاریخ : 29/09/1380

از خادمان کلیسا در این روزها چه خبر؟ در ایّام عید کریسمس و تولد حضرت مسیح (ع) در کلیسا برنامه­های فرهنگی داریم مانند نمایش، و سرود. بچّه­ها دو شب ساعت 12 به کلیسا می­آیند اوّل چند دقیقه چراغ­ها خاموش می­شود و هرکس دعا می­خواند دوباره چراغ روشن می­شود و دعا خوانده می­شود. در این شبها بچه­ها بیشتر با کلیسا وآداب و رسوم آن آشنا می­شوند. جناب کشیش اصلاً جریان پاپانوئل از کجا آمده است؟ در قدیم فرد مقدسی بوده به نام نیکولاس که به او نیکولاس مقدس می­گفتند. او نیازهای فقرا را متوجه می­شد. و به آنها کمک می­کرد. پاپانوئل در حقیقت پیروی از همان فرد است که به یاداو و کار نیکش لباس قرمز رنگی که رنگ شادی است می­پوشد و به سراغ فقرا می­رود و آن چیزهایی که آنها احتیاج دارند را هدیه می­دهد. حتی جوانترها هم از پاپا نوئل هدیه می­گیرند. کشیش ژوزف شما وقتی کودک بودید چگونه به استقبال عید کریسمس می­رفتید. بله،یادم می­آید از قدیم رسم داشتیم که قبل از عید کریسمس خانه تکانی کنیم و من سعی می­کردم دلم را پاک کنم با خودم قرار می­گذاشتم که 25 روز قبل از عید به استقبال تولد حضرت مسیح بروم ودر هر روز یک کار خوب بکنم و تا روز بیست و پنجم که تولد حضرت عیسی می­شد 25 صفت خوب داشته باشم. مثلاً روز اوّل اطاعت از خدا، روز دوم اطاعت از پدر و مادر، روز سوم فروتنی، روز چهارم صبر، روز پنجم دور ریختن کینه­ها، همینطور تا 25 روز را با 25 صفت خوب می­گذرانم. صحبت با کشیش ژوزف تمام شد که سَرگُن آمد می­گوید نامش به معنای قُدرت است و او هم دانش­آموز قَوی و هم پسر درسخوانی در کلاس دوم ابتدایی است و نیز با قُدرتی که دارد به مادرش خانم نِلی در خانه تکانی کمک کرده و در اعیاد هم دعا می­خواند عکسش راببینید کنار کشیش ژوزف ایستاده، می­خواهیم خداحافظی کنیم و بیائیم دفتر مجله، که جناب کشیش پِطرُس می­آیند.ایشان در کلیسای حضرت یوسف مشغول به کارند. با او هم عکس می­گیریم. موقع خداحافظی کشیش ژوزف به زبان آسوری می­گویند:آلاها وپله اَمَّن̉ کَداَخنَن هاوخَ اَمُو نوحّاها وَیومون خوبّانِ قا خَلدو خینا.یعنی خداوند با ما باشد که ما با او باشیم پس با یکدیگر محبت کنیم.

[[page 23]]

انتهای پیام /*