مجله کودک 14 صفحه 5

کد : 107787 | تاریخ : 06/10/1380

قهر و آشتی عرفان نظرآهاری اخمهای زور زور کی قهرهای بادبادکی آشتی بی­مقدمه خنده­های زیرزیرکی قهرهای تو چه جالب است قهرهای یک دقیقه­ای تلخ وتند و تیز و با نمک واقعاً که با سلیقه­ای بایکی دو جملۀ قشنگ دیو قهر دور می­شود سوروسات آشتی­کنان زود جفت­و­جور می­شود تو چه خوب وصله می­کنی روح نخ­نما و پاره را کوک می­زنی به آسمان ماه و دکمۀ ستاره را قهرهای خنده­دار تو نوع دیگری،ز آشتی­ست باز هم سر کلاس قهر آشتی کن و بگیر بیست

[[page 5]]

انتهای پیام /*