مجله کودک 14 صفحه 16

کد : 107798 | تاریخ : 06/10/1380

جدول لانۀ زنبور این جدول، خانه­های یک کندوی عسل را به شما نشان می­دهد.ردور هر خانۀ شماره­دار، در جهت حرکت عقربه­های ساعت، کلماتی قرار می­گیرد که باید با توجه به توضیح هر شماره، آنها را در داخل خانه­ها بنویسید. از آنجایی که تعداد خانه­های اطراف هر خانۀ شماره­دار،6 خانه است، پس همۀ کلمات پاسخ 6 حرفی می­باشند. برای راهنمایی شما،پاسخ خانۀ شمارۀ(4) در جدول نوشته شده است. باقی را شما بنویسید. . شرح خانه­های کندو (1).همان قافله است. (2). به مراسمی می­گویند که به یاد کسی برگزار شود. (3).با آن عکس می­گیرند. (4). گیاهی خوشبو و پر برگ که گلهایش بوی سیب می­دهدو روغنش در طب به کار می­رود. (5). «کامپیوتر» به زبان خودمان. (6). اهل کشور «ایران» است. (7). آهن را جذب می­کند. (8). از شهرهای توابع استان خراسان رمز جدول:آدم برفی پاسخ جدول شماره قبل جدول زمستانی

[[page 16]]

انتهای پیام /*