مجله کودک 14 صفحه 22

کد : 107804 | تاریخ : 06/10/1380

سلام کوچولو! چرا اَخمهاتون توی هم رفت؟ با شما که نبودم! شما ماشاءالله بزرگ شده­اید و دیگر کاری به کار سلام کوچولو ندارید.کلاس اوّلی­ها متّوجه شدند .بله درسته! برنامۀ سلام کوچولوی رادیو را می­گویم. سراغ مجری مهربان آن، خانم عَذرا وکیلی رفتیم. حتماً دوست دارید حرفهای ایشان را بخوانید. پس من برایتان می­نویسم. خانم وکیلی چه شد که شما این شغل را انتخاب کردید و گوینده ومجری کودک و نوجوان در صداوسیما شدید.؟ فقط علاقه داشتم. یادم می­آید زمانی که دانش­آموز بودم، مرا مسؤول گروه هنری مدرسه کردند. مثلاً روزهایی که قرار بود در مدرسه جشن مریم برزویی مجری­برنامۀ­کودک هیچ­وقت­بزرگ­نمی­شود گفتگو با خانم عذراوکیلی،مجری برنامه کودک رادیو بگیرند،بچه­ها را برای اجرای تئاتر آماده کرده و با آنها تمرین می­کردم. حتّی قبل از مدرسه هم نمایش اجرا می­کردم واز همۀ نقش­ها در بازی، خاله­بازی، مامان بازی و معلّم بازی را دوست داشتم. وقتی دانش­آموز بودید چه آرزوهایی داشتید؟ معمولاً بچه­ها آرزوهای زیادی دارند. من هم که بچه بودم توی فکرم این بود، یک روز به جمع هنرمندان وارد شوم. از همان اوّل تصمیم گرفتم، تلاش کردم. خانواده­ام که کوشش من را دید برایم کتابِ قصه، قصه­گویی، تئاتر و ... خرید و من با علاقه می­خواندم. آنقدر تلاش کردم که به آرزوی خودم رسیدم و به لطفِ­خدا در سال 1348 وارد جمع هنرمندان شدم. خانم وکیلی به نظرتان همۀ آرزوها مثل آرزوی شما برآورده می­شود؟ فکر می­کنم خودِ بچه­ها نقش مهمی دارند. آنها باید رفتار دُرستی داشته باشند و علاقۀ خود را به خانواده­شان نشان بدهند. مثلاً اگر دانش­آموزی یک روز از فوتبال خوشش بیاید و بخواهد قهرمان فوتبال بشود و فردا دلش بخواهد ناخُدای کشتی شود و روز بعدش و آرزو کند که یک پزشک بشود و بالاخره هر روز هفته یک آرزو بکند و دنبال یک چیز برود که نمی­شود و اصلاً آن فرد به هدفش نخواهد رسید. باید از بین همۀ علاقه­هایش یکی را انتخاب کندو برای بدست آوردنش بکوشد. ممکن است فردی قهرمان ورزشی باشد و

[[page 22]]

انتهای پیام /*