مجله کودک 14 صفحه 35

کد : 107817 | تاریخ : 06/10/1380

من و دوست آرام من داریوش رمضانی دوست آرام من هیچوقت عصبانی و ناراحت نمی­شود. یکبار تصمیم گرفتم کاری کنم که از کوره در برود و مجبور بشود عصبانیتش را نشان بدهد. ولی او باز هم آرام بود و اصلاً عصبانی نشد.من هم تصمیم گرفتم که دیگر از این کارها انجام ندهم. دوست آرام من! من مگه چکار کردم که این بلا رو سرم آوردی؟!

[[page 35]]

انتهای پیام /*