مجله کودک 15 صفحه 20

کد : 107838 | تاریخ : 13/10/1380

نیکی جان زنده¬ای؟ ما «ماتاباتا» رو شکستش دادیم! اون برگشت توی نوارِش! گلابی¬هاها هاهاها! اُه پسرم، می¬دونستم می¬تونی...تو قهرمانی! نه بابا، اگه کمکم نمی¬کردی نمی¬تونستم فیلم هندی بولی! گاگولی خونه خراب بوبولی! شما هنوز جوان گولا، فرصت زیاد بولا... بازم خونه،گولا! راستس بابا، نگفتی چطوری وارد اینجا شدی؟...خَبَرِ خوشت چی بود؟... آخرین قسمتِ نیکی را هفته بعد ببینید!

[[page 20]]

انتهای پیام /*