مجله کودک 35 صفحه 24

کد : 108410 | تاریخ : 03/09/1381

شور و اشتیاق مردم، همراه با یارانی که صمیمانه به او عشق می­ورزیدند. در فکر خط کشیدن بر این فکر که دین از سیاست جداست. اکنون زمان نابودی این فکر نادرست رسیده است. باید دست به کار شد، نظام اسلام باید سازماندهی شود. اولین تجربه­های مدیرانی جوان، پاک و خدایی. دستورات حکومتی و فتواهای ارزشمند، نه از پشت میزهای مجلل که به شکل ساده نوشته می­شد. عکس سال مجله تایم، بالاخره جهان غرب هم سر تعظیم فرود آورد.

[[page 24]]

انتهای پیام /*