مجله کودک 45 صفحه 26

کد : 108728 | تاریخ : 17/05/1381

وسایل مورد نیاز: خودرو چراغدار بسازید یک جعبه مقوایی محکم (جعبه کفش) 2یا 3 باتری بزرگ 4 لامپ ذرهبینی همراه با سرپیچ چسب مایع و چسب نواری و قیچی روش ساخت فکر دوست از روی نقطه چینهایی که در تصویر میبیند، با قیچی جعبه را ببرید. با چسب نواری قسمتهای بریده شده را بچسبانید. میلههای نازک(یا میله بافتنی) را مانند شکل به عنوان محور چرخها از داخل جعبه عبور دهید سپس چرخها را وصل کنید.

[[page 26]]

انتهای پیام /*