مجله کودک 47 صفحه 27

کد : 108801 | تاریخ : 31/05/1381

سیب زمینی را که به جوهر آغشته شده، روی یک کاغذ رنگی یا سفید به شدت فشار دهید. این کار را با طرحها و رنگهای جدید آنقدر تکرار کنید تا صفحة شما پر از طرحهای رنگی و زیبا شود. حالا کاغذ کادوی شما آماده است. میتوانید بستهتان را با آن کادو کنید و به دوستتان هدیه دهید.

[[page 27]]

انتهای پیام /*