مجله کودک 48 صفحه 8

کد : 108818 | تاریخ : 07/06/1381

شعر دوست عطر خنده ی امام افشین علاء در اتاق کوچکم هست قاب روشنی توی قاب عکس من آفتاب روشنی *** قاب عکس کوچکم صبح و ظهر و عصر شام عطر می پراکند عطر خنده ی امام

[[page 8]]

انتهای پیام /*