مجله کودک 49 صفحه 14

کد : 108860 | تاریخ : 14/06/1381

همه چیز درباره ی ام-آر- آی M_R_I یک رایانه با یک آهن ربای بزرگ همه آن چیزی نیست که دستگاه MRIرا تشکیل می­دهد. در حقیقت این دستگاه نوعی تصویر برداری با پژواک مغناطیسی است. بگذارید موضوع را راحت تر توضیح دهیم. مدتهاست که مشاهده اندام ها و بافت های بدن انسان و جانداران به وسیله پرتو X امکان پذیر شده است. «رونتگن» دانشمند آلمانی سالها پیش با کشف اشعه X این امکان را برای جهان علم فراهم کرده است. اما برای شناخت بعضی بیماریهاتصاویر ایجاد شده با پرتو X از دقت وکیفیت مناسبی برخوردار نیست. ضمن اینکه ثابت شدا است پرتو X می­تواند سلولهای بدن را به زیاد شدن غیر طبیعی یا تغییر شکل وادار کند. پدیده ی ناخوشایندی که به آن« سرطان »می­گویند. همچنین با استفاده از پرتو X نمی­توان تصویر 3 بعدی برای مطالعه تهیه کرد. MRI روشی در مشاهده اندامها و بافت های درونی بدن است که درآن از پرتوX استفاده نمی­شود. دراین شیوه یک آهن ربای بزرگ که انسان داخل آن جای می­گیرد همراه با رایانه و امواج مخصوصی وجود دارند که با استفاده ازآنها تصویرهای بسیار دقیق و سه بعدی از قسمتهای مختلف بدن تهیه می­شود. این تصویرها به پزشکان اطلاعات زیادی می­دهند؛ انگار که آنها خود مستیماً به آن بافت یا اندام نگاه می­کنند! MRI چگونه کار می­کند؟ برای پاسخ به این پرسش باید حواستان را خوب جمع کنید و بعد با دقت اد امه مطلب را بخوانید. ابتدا باید بدانید که بدن ما از «اتم» تشکیل شده است و هر اتم از ذراتی به نام «پروتون» ساخته شده است- که البته با چشم قابل دیدن نیست.

[[page 14]]

انتهای پیام /*