مجله کودک 55 صفحه 14

کد : 109004 | تاریخ : 25/07/1381

خانه بیشتر بچه های این دوره باغچه ندارد. این بچه ها در آپارتمان زندگی می کنند. اگر شما شانس داشته باشید و خانه تان باغچه داشته باشد، مشاهدات علمی زیادی را می توانید انجام دهید. یکی از این تجربه ها، دیدن نورافشانی کرم های شب تاب است که بیشتر در شبهای گرم تابستان در باغچه به ما چشمک می زنند. در یکی از رشته های علمی به نام زیست شناسی، راز نورافشانی این کرم های کوچک معلوم شده است. زیست شناسان فهمیده اند که کرم های شب تاب نوعی «فانوس شکمی» دارند. البته این فانوس با نفت کار نمی کند، بلکه تعداد زیادی سلول عصبی در شکم کرم وجود دارد که اگر اکسیژن هوا به آنها برسد، شروع به نورافشانی می کنند. راز نورافشانی کرم های شب تاب

[[page 14]]

انتهای پیام /*