مجله کودک 55 صفحه 18

کد : 109008 | تاریخ : 25/07/1381

بیژ بیژ... منو بردها! بیژ بیژ منو خورد ها! ای داد.. اقا، باور کنین مجی کاله بدمزه است! بیژ بیژ... چاقو! دست ها بالا.. ها؟ نه نمی زارم دوستمو قاچ کنی نترس پسرم اینا چاقو نیست، ابزار پزشکیه. آقای دکتر شمائین؟

[[page 18]]

انتهای پیام /*