مجله کودک 80 صفحه 17

کد : 109655 | تاریخ : 04/02/1382

داستان­های یک قل، دو قل نوشتۀ: طاهره ایبُد نی نی فینقلی (2) ترسو!بیا جلو ببینم! فینقلی، خیال کردی من از تو می­ترسم؟ باید یک نقشۀ حسابی براش بکشیم به شما نگفتن در گوشی حرف زدن بده؟ الهی قربونش برم بچه­ام می­خواد حرف بزنه، یک چیزهایی می­گه! ماشاءا... بچه­تون خیلی نازه!

[[page 17]]

انتهای پیام /*