مجله کودک 89 صفحه 21

کد : 109947 | تاریخ : 05/04/1382

ورزش دوست ورزشی با دست خالی! نه توپ، نه راکت و نه حلقه بسکتبال، در کشتی هیچ خبری از این وسایل نیست. هر کودک یا نوجوانی که علاقه به کشتی دارد می تواند حریف هم وزن ،هم سن و هم قد خود را به عقب هل دهد به سمت جلو بکشد. عضلات او را به حالت کشش درآورد یا جلوی حرکت او را بگیرد. کشتی به حداقل امکانات و وسایل ورشی احتیاج دارد. در دوران کودکی و نوجوانی به دلیل آنکه بدن کمتر از چربی پر شده است. سبک تر است و قابلیت انعطاف زیادی در آن وجود دارد.اما قدرت بدنی در اندازه ای نیست که کشتی گیر نوپا را سرآمد دیگران کند. اما می توان بازی های رقابتی را به عنوان فعالیت پایه ای کشتی آغاز کرد. جدال تن به تن در کشتی باعث رشد اعتماد به نفس کشتی گیر می شود و ضعف های عاطفی یا شخصیتی کشتی گیر به خوبی نشان داده می شود. همچنین کشتی فرصتی ایجاد می کند تا کشتی گیر، جوانمردی و مردانگی خود را به نمایش بگذارد. چند تمرین و بازی در کشتی زانوها را خم کنید. کف دو دست را بر زمین بگذارید و شروع کنید.به غلت زدن از جلو، با این کار کنترل بدن و آگاهی از فضای اطراف در شما تقویت می شود. تمرین دیگر، شیرجه غلت است.در این تمرین خود را به سمت جلو پرت کنید. اما قبل از آنکه با سینه به تشک برخورد کنید. غلت بزنید. می توانید یک دست خود را جمع کنید و از آن استفاده نکنید. سپس حرکت غلت جلو با یک دست را اجرا کنید. حرکت های غلت از پشت (برعکس غلت از جلو) و چرخ وفلک نیاز به مراقبت مربی کشتی دارد و نباید به تنهایی آنرا انجام دهید.

[[page 21]]

انتهای پیام /*