مجله کودک 89 صفحه 23

کد : 109949 | تاریخ : 05/04/1382

خاطرات آقای چوپان: «گوسفندهای فوتبالیست» گوسفندهای من دیگه شورش را در آورده بودند! بابا آخه چقدر فوتبال؟! اینهمه ورزش خوب و زیبا و پُر هیجان دیگه هم وجود داشت ولی گوسفندهای من فقط فوتبال بازی میکردن. باید کاری میکردم! جلسه ای براشون گذاشتم و شروع کردم به توضیح دادن راجع به تک تک ورزشهای دیگه! ورزشهای با توپ، ورزشهای بدون توپ، ورزشهای تابستانی، زمستانی و خلاصه همه ورزشها، و در آخر جلسه هم برای اینکه خستگی مون برطرف بشه یه دست گل کوچک زدیم! حرفهای قشنگ مریم من عاشق ورزش هستم. همۀ ورزشهارو دوست دارم. بابا و مامانم قول دادن که اگر معدلم بالای 19 باشه اسم منو تو همۀ کلاسهای ورزشی بنویسن! آموزش زبان انگلیسی: این آقای گوزن عاشق ورزش پینگ پنگ است. ولی همیشه تخم مرغ را با توپ پینگ پنگ عوضی میگیره! جواب معما: شطرنج

[[page 23]]

انتهای پیام /*