مجله کودک 89 صفحه 27

کد : 109953 | تاریخ : 05/04/1382

جدول مثلث ها شرح مثلث (1) درشماره این هفته دو مثلث را می بینید که از تقسیم یک مربع درست شده اند. برای حل مثلث دوم (رنگ بنفش) لازم است مجله را کاملاً بچرخانید تا بتوانید آن را حل کنید. افقی 1- نظامی و سپاهی که از وطنش دفاع کند. 2- دیوار یا سقف خانه که فروریزد 3- از پونه بدش می آید! 4- اشاره به دور. عمودی 1- اسمی پسرانه به معنای آراستگی و نظم. 2- جاری 3- کج آن به منزل نمی رسد! 4- واحد مقیاس سطح برابر با 100متر مربع. شرح مثلث (2) افقی 1- کتاب شعر شاعر. 2- با «رزق» همراه است.به معنای توشه و خوراک هر روز 3- بوستان و زمینی پر از انواع درخت را گویند. 4- غذای بیمار. عمودی 1- نگهبان دم در وردی هر ساختمان. 2- آهسته خودمانی. 3- همان قورباغه است. 4- حرف ندا. پاسخ جدول شماره گذشته جدول تابستانی رمز جدول: تعطیلات تابستانی خوبی داشته باشید.

[[page 27]]

انتهای پیام /*