مجله کودک 92 صفحه 7

کد : 110005 | تاریخ : 26/04/1382

و متجاوز عراق به سرکردگی صدام پرداختند و یک جنگ و طولانی را به مردم کشورمان تحمیل کردند. اما برخلاف انتظار آنها همه مردم از کوچک گرفته تا بزرگ بسیج شدند و گوش به فرمان امام خمینی، با تمام وجود از استقلال کشورمان دفاع کردند. به همین خاطر هم بعد از گذشت هشت سال از این جنگ، دشمن نه تنها نتوانست ذرهای از خاک کشورمان را در تصرف خود نگه دارد، بلکه در مقابل نیروی ایمان مردم ایران به ناتوانی خود بارها اعتراف کرد و از کرده خود به شدت پشیمان شد. به نظر شما چه چیزی باعث شد که این نبرد هشت ساله بالاخره به پایان برسد؟ همانطور که گفتم، دشمن با گذشت هشت سال از جنگی که خودش آن را آغاز کرده بود، به خاطر خستگیناپذیری مردم ایران در دفاع از کشورشان ضربههای بزرگی خورده و سخت پشیمان شده بود. اما مردم کشورمان همچنان آماده بودند که تا هر زمانی که حضرت امام صلاح میدانستند باز هم با دشمن مبارزه کنند. به همین خاطر عراق برای جبران این شکست بزرگ باز هم متوسل به قدرتهای بزرگی که از آغاز، ارتش عراق را حمایت میکردند شد. آنها هم با فشارهای سیاسی و نظامی سنگینی مثل انفجار هواپیمای مسافربری ایرباس و قتل صدها مسافر بیگناه ایرانی بر روی خلیجفارس، و یا رساندن بمبهای شیمیایی و میکروبی به صدام جهت استفاده در جنگ، میخواستند به هر قیمتی شکست باورنکردنیشان را بپوشانند و اما درست در زمانی که آنها فکر میکردند به اهدافشان نزدیک شدهاند، امام خمینی به شکل غافلگیرکنندهای توافقنامهای را که ضمن آن عراق تعهد کرده بود خسارت سالهای جنگ به ایران را بپردازد و دیگر هیچ وقت فکر تجاور به کشورمان را نکند، پذیرفتند. با پذیرفتن این تواقفنامه که به قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت معروف است، جنگ هشت ساله با پیروزی کامل ایران به پایان رسید. نظام جمهوری اسلامی هم فرصتی پیدا کرد تا خودش را تقویت کند و امروز به یکی از بزرگترین قدرتهای منطقه تبدیل شود. عاقبت صدام را هم که همه دیدیم! حالا بعد از گذشت سالها از پایان دوران باشکوه دفاع مقدس، به نظر شما بچههایی که آن روزها نبودند و آن در حماسهها را از نزدیک ندیدهاند، چه وظیفهای دارند؟ به نظر من اگر چه به ظاهر سالهاست که جنگ تمام شده، اما درحقیقت جنگ هنوز هم ادامه دارد. فقط سنگرهای آن از جبهه نظامی به جبهههای فرهنگی و علمی انتقال پیدا کرده است. به همین خاطر امروز همه از کوچک تا بزرگ وظیفه دارند تا با مسلح شدن به سلاح علم و فرهنگ، از کشورمان محافظت کنند و دست هر دشمنی را که به استقلال ایران اسلامی چشم دوخته است، درست مثل دوران باشکوه دفاع مقدس کوتاه نگه دارند.

[[page 7]]

انتهای پیام /*