مجله کودک 104 صفحه 15

کد : 110409 | تاریخ : 17/07/1382

3- یک توپ کاغذی را با یک چسب قوی به سر بریده شدة بطری بچسبانید. 4- یک لایه رنگ زمینه به کل کار (هم سر بطری، هم بدنه) بزنید و بگذارید رنگ آنها خشک شود. 5- برای ساختن عروسکهای متفاوت، هر کدام را با رنگ موی متفاوت و رنگ لباس متفاوت مانند شکل رنگ کنید. بگذارید لایة دوم رنگ هم خشک شود. 6- تکهای روبان را دور گردن هر عروسک گره بزنید (مانند شکل). عروسکهای شما آماده است. میتوانید با آنها بازی کنید یا آنها را هدیه بدهید.

[[page 15]]

انتهای پیام /*