مجله کودک 129 صفحه 24

کد : 111282 | تاریخ : 27/01/1383

بمب افکن مهم شوروی ها در طی جنگ جهانی «ایلوشین 2» نام داشت. البته بمب افکن «استورموویک» نیز به همان اندازه ایلوشین در خدمت جنگ بود. استالین رهبر شوروی درباره اهمیت هواپیما برای کشورش گفته بود:

[[page 24]]

انتهای پیام /*