مجله کودک 130 صفحه 8

کد : 111310 | تاریخ : 03/02/1383

چشمان نرگس از گلریزه های اشک پر شد. کودک پیاله را برداشت. آن را به طرف لب های خشکیده امام عسگری (ع) برد. امام با آرامی جوشانده را سر کشید. سپس گفت: «مرا برای نماز آماده کنید!» عقید فوری آب آورد. نرگس جلوی امام پارچه ای پهن کرد. امام عسگری (ع) به کمک کودک مشغول وضو گرفتن شد. کودک هنوز با نگرانی نگاهش می کرد. حالا رنگ صورت نرگس هم از غصه زرد شده بود. امام رو به کودک کرد و گفت: «پسر جانم بر تو مژده که صاحب زمان هستی! تو مهدی هستی. تو حجت خداوند بر زمینش هستی. تو فرزند من و جانشینم هستی ...» چشمان شگفت زده عقید می خواست از حدقه در بیاید. او تا به آن وقت مهدی را ندیده بود. نرگس آهسته زیر گریه زد. امام عسگری (ع) دعا خواند. سپس چشم های مهربانش را بست. اتاق کوچک خیلی زود پر از بال فرشته شد. نرگس بیشتر از همیشه بوی بهشت را حس می کرد. 1- خلیفه ستمگر عباسی 2- مصطکی: نوعی کندر رومی که سفید و خوشبو و شیرین است. این گیاه بیشتر در سرزمین شام می روییده است. 3- به خاطر این که دشمنان و خلیفه ستمگر از وجود امام زمان (عج) خبردار نشوند، آنها فرزند عزیزشان را از چشم مردم پنهان کرده بودند. تا مدت ها هواپیماهای «کامت 4» کار نقل و انتقال مسافر و کالا را بر عهده داشتند. تا این که پس از چند مورد سانحه و سقوط آنها جای خود را به هواپیماهای بویینگ با موتور «جامبوجت» دادند. اولین بویینگ با نام 707 به طور غیر رسمی تعدادی مسافر را در دهه 50 میلادی حمل کرده بود. اما بویینگ 247 اولین هواپیمای مسافربری رسمی جهان است.

[[page 8]]

انتهای پیام /*