مجله کودک 130 صفحه 9

کد : 111311 | تاریخ : 03/02/1383

باران شیرین مهر ماهوتی یک عالمه باران از آسمان بارید توت قشنگ ما خوشحال شد خندید از خنده های او پر شد حیاط ما من جمع می کردم هر دانه آن را امروز بارانش به به چه شیرین بود هم قطره باران هم توت رنگین بود بویینگ 247

[[page 9]]

انتهای پیام /*