مجله کودک 130 صفحه 18

کد : 111320 | تاریخ : 03/02/1383

نخ های درهم پیچیده دست و پای عروسک را باز کرد. عروسک از پرنده پرسید: «آیا می توانی مرا به شهر ببری. تا سوفیا را پیدا کنم؟» پرنده گفت: «البته» پرنده که یک کلاغ بود به چیزهای رنگی علاقه زیادی داشت. او عروسک را برای خودش می خواست و تصمیم گرفت او را به لانه اش ببرد و کنار چیزهای رنگی دیگری که جمع کرده بود بگذارد. کلاغ عروسک را به نوکش گرفت. آنها از روی مزرعه های بزرگ و کوچک پرواز کردند تا شهر از دور پیدا شد. عروسک کم کم احساس کرد که پرنده نمی خواهد او را پیش سوفیا ببرد و تصمیم گرفت که بقیه راه را خودش پیاده برود. ولی کلاغ نخ های عروسک را محکم به منقار گرفته بود و او را رها نمی کرد. عروسک شروع کرد به تقلا و با یک تکان همه نخ ها را پاره کرد و از آن بالا به پایین افتاد و دیگر نتوانست حرکت کند. کلاغ هم از آنجا پرید و رفت. حالا دیگر عروسک از دست کلاغ راحت شده بود. ولی باز هم نمی توانست حرکت کند. چون تمام بدنش درد می کرد و توانی برای حرکت نداشت. شب شد و نور ماه روی عروسک می تابید ولی نور جادویی ماه هم دیگر اثری نداشت. عروسک فقط سوفیا را می خواست. نیمه های شب باران قطره قطره شروع شد. قطرات باران روی زمین به صورت جوی کوچکی در آمد و راه افتاد. آب در مسیر خود عروسک را هم آرام آرام جلو می برد. همه آب ها می خواستند به رود بزرگ برسند. کمی جلوتر در کنار جوی کوچک پیر مردی ایستاده بود تا اسبش آب بنوشد و خودش هم خستگی در کند. وقتی که عروسک از جلوی او رد شد. از آن چه که می دید تعجب کرد اما فورا عروسکی را که همه بدنش خیس شده بود از آب بیرون آورد. پیر مرد آن شب تا صبح با زحمت زیاد عروسک را خشک کرد و نخ های دست و پایش را دوباره درست کرد. بعد آن را در کنار عروسک های دیگر در واگن آویزان کرد. حالا عروسک می توانست دوباره در نمایش عروسکی با کنکورد در ارتفاع 600 هزار متری پرواز می کند. از این ارتفاع مسافران می توانند کروی بودن زمین را هم ببینند! قیمت بلیت کنکورد بسیار زیاد است اما سرعت فوق العاده بالا و طراحی جذاب کابین داخلی تا حدودی مسافران را قانع می کند. زیرا آنها فاصله 17 ساعته پاریس به ریودوژانیرو (شهری در برزیل) را با کنکورد در مدت 7 ساعت طی می کنند.

[[page 18]]

انتهای پیام /*