مجله کودک 130 صفحه 34

کد : 111336 | تاریخ : 03/02/1383

آسیاب بادی بسازیم وسایل مورد نیاز: لوله مقوای خالی قهوه ای رنگ (مربوط به دستمال کاغذی لوله ای) کاغذ نقاشی سفید در قطع 10×10 سانتی متر یک میخ یا سیخ برای سوراخ کردن سیم مخصوص گل فروشی ها (قطر حدود 1 میلی متر) قیچی مهره چوبی (همان دنه تسبیح به قطر 10 میلی متر) کاغذ قهوه ای الگوی سقف که در این صفحه آمده مداد گیره کاغذ چسب مخصوص ماژیک الگوی سقف روش کار: 1- با کمک یک بزرگتر با سیخ یا میخ نیمه سوم بالایی لوله مقوایی را در دو نقطه مقابل هم سوراخ کنید. از قطعه کاغذ مربع شکل سفید پرده های آسیاب بادی را درست کنید به این صورت که کاغذ مربع شکل را در دو جهت مختلف به صورت مورب تا بزنید. سپس کاغذ را باز کنید و خط تاهار را تا نزدیک مرکز برش بزنید. سپس نوک هر برش را (البته یک در میان) به طرف مرکز تا بزنید و در آنجا بچسبانید. یادتان باشد موقع انجام این کار درست مانند فرفره پره های کاغذتان نباید تا بخورد و باید حالت برجسته داشته باشد و فقط نوک آن به مرکز بچسبد. جت های خصوصی برای افرادی نیز که مجبورند با هواپیما بین محل کار و منزل حرکت کنند وجود دارد. این نوع هواپیما بیشتر مورد استفاده بازرگانان است.

[[page 34]]

انتهای پیام /*