مجله کودک 139 صفحه 17

کد : 111562 | تاریخ : 04/04/1383

لغت نامه قرآنی انسان کلمه «انسان» در قرآن مجید زیاد به کار رفته است . در آیه ها و سوره های مختلف ، این کلمه را بارها و بارها می بینیم . منظور قرآن از «انسان» موجود خاصی از آفریده های خداوند است : موجودی که از روح و جسم تشکیل شده است . موجودی که عقل و شعور دارد و خوب و بد ، زشت و زیبا ، درست و غلط را ازهم تشخیص می دهد . موجودی که حق انتخاب دارد و آزاد است تا راه و روش زندگی خودش را خودش انتخاب کند . اینها ، امتیازهایی است که خدا به انسان داده و او را از حیوانات ، گیاهان ، و دیگر موجودات جدا کرده و به همه آنها برتری داده است . به خاطر همین امتیازهاست که انسان بیشتر از همه آفریده های خداوند مسئول شناخته شده ؛ چون می تواند با دست خودش راه خوشبختی یا بدبختی خودش را انتخاب کند و در پایان اهل بهشت یا اهل جهنم باشد . کلمه «انسان» در قرآن هم معنای مفرد و هم معنای جمع دارد ، ولی در بعضی جاها به صورت «انس» یعنی به شکل مفرد آمده است . در قرآن کریم سوره ای هم به نام سوره «انسان» وجود دارد . در مدل دیگری از فیات 500 این کمپانی سیستم گرمایی و تهویه اتاق خودرو را پایه ریزی کرد که در آن زمان نوآوری محسوب می شد . همزمان با این کار ، بخش تحقیقات کمپانی فیات بر روی موتورهای جت هواپیما نیز تحقیق می کرد . موتور 80G که در سال 1951 بر روی هواپیماهای ایتالیایی نصب شد . محصول بخش تحقیقی کمپانی فیات بود .

[[page 17]]

انتهای پیام /*