مجله کودک 139 صفحه 24

کد : 111569 | تاریخ : 04/04/1383

برای اتوماتیک کردن تولید فیات ، در سال 1978 میلادی فیات از فن آوری روبات در خط تولید خود بهره جست . بیشتر مراحل ساخت بدنه و نصب قطعات اصلی موتور فیات از این زمان به بعد با کمک روبات ها انجام می شد .

[[page 24]]

انتهای پیام /*