مجله کودک 147 صفحه 25

کد : 111922 | تاریخ : 29/05/1383

تصویر نیمه کاره! این تصویر ، موجودی را در حال بازی کردن با توپ نشان می دهد. به نظر شما این تصویر چیست؟ از شماره 1 تا 39 را به هم وصل کنید تا متوجه شوید . می توانید تصویرتان را بعد از کامل کردن، رنگ آمیزی کنید. میمون شکمو میمون تصویر گرسنه است. از طرف دیگر باید هر چه زودتر خودش را به جنگل برساند. سر راهش موزهای زیادی ریخته است. او وسوسه شده که همه را جمع کند و بخورد . بعد خودش را به جنگل برساند. به او کمک کنید تا راهی را پیدا کند که : 1. حداقل 9 عدد از موزها را بردارد و بخورد. 2. سر راهش به هیچ دایره خالی (که داخلش موز قرار نگرفته ) برخورد نکند. پاسخ سرگرمی گذشته: راهی به سوی اهرام سه گانه مشتری ، 4 ماه بزرگ و 17 ماه کوچک بر گرد خود دارد. 4 ماه بزرگ مشتری اولین بار توسط گالیله در قرن هفدهم میلادی مشاهده شد . ((لو))، ((اروپا)) ((کالیستو)) و ((گانی مدا)) نام های این ماه ها هستند.

[[page 25]]

انتهای پیام /*