مجله کودک 147 صفحه 26

کد : 111923 | تاریخ : 29/05/1383

جوّ مشتری از ابرهای فشرده قرمز ، قهوه ای و زرد که شامل ترکیبات بسیار سمّی آمونیاک است، پر شده است. دما در این سیاره 150- درجه سانتیگراد است و تند بادهای پر انرژی بر سطح آن می وزند.

[[page 26]]

انتهای پیام /*