مجله کودک 161 صفحه 22

کد : 112535 | تاریخ : 05/09/1383

ماین کن لاک پشتی عنوانی است که جانور شناسان به این گربه لقب داده اند . پاها در این گربه بسیار بلند و کشیده است و رنگ مشکی در نقاطی از بدن به راحتی دیده می شود . دم این گربه نیز کمی پهن تر از اندازه معمول است .

[[page 22]]

انتهای پیام /*