مجله کودک 165 صفحه 26

کد : 112671 | تاریخ : 03/10/1383

بهترین راه حل چیه؟ داریوش رمضانی هوا سرد شده و همانطور که می بینید بیرون دارد برف می بارد. دوست خوب ما داخل خانه هست... ولی ظاهراً سردش هست و دارد ازسرما می لرزد! خُب! شما اگه جای دوستمون باشید چه کار می کنید؟ راه اول: داخل یک جعبه کمی چوب بریزیم و آتش بزنیم. اوه ! یادم نبود که داخل خونه هستیم! شرمنده! راه دوم: با یک وسیله گرم کننده خودمان را گرم کنیم. *سرباز بیافرا (سال 1968) سرباز ارتش مردمی بیافرا به مدت 3 سال برای جدا شدن منطقه خود از نیجریه با ارتش نیجریه در جنگ بودن. یونیفورم آنها، لباس شناخته شده نظامی نیست. به نظر می رسد آنها لباس و تجهیزات خود را از شوروی سابق تهیه می کردند. کلاشینکف اسلحه رسمی این سربازان بود.

[[page 26]]

انتهای پیام /*