مجله کودک 185 صفحه 2

کد : 113505 | تاریخ : 05/03/1384

به نام خداوند بخشنده مهربان هفته­نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» شرح روی جلد مسابقۀ دکمه­ها (مسابقۀ خرداد ماه 1384) خیاط این فروشگاه کمی حواس پرت است. او در هنگام دوختن لباس­ها دچار فراموشی شده و یکی از دکمه­های بعضی از لباس­ها را عوضی دوخته است. شما باید قلم بردارید و از میان لباس­هایی که تن مانکن­های فروشگاه است، مواردیراکه دکمه­های آن­ها اشتباه دوخته شده، پیدا کنید و علامت بزنید. تا 2 هفته بعد از انتشار این شماره از مجله فرصت دارید تا پاسخ­هایتان را بفرستید و در مسابقه شرکت داده شوید. حتما روی پاکت بنویسید: «مسابقۀ روی جلد، خرداد ماه 1384» فهرست مطالب کتاب در مجله: 2-BRDM به همراه سام 9 70-BTR Z -VA ال- فاریس ... مقدمه خودروهای چرخ­دار پیاده نظام براویا کماندو 20-BA 64- BA 2-BRDM

[[page 2]]

انتهای پیام /*