مقدمه تحقیق

ج- امام خمینی قدس سره

کد : 114361 | تاریخ : 13/06/1395

ج - امام خمینی  قدس سره 

‏زندگانی حضرت شارح ‏‏قدس سره‏‏ دارای جهات گوناگونی است و از مهم ترین ابعاد آن،‏‎ ‎‏حیات فلسفی ـ عرفانی آن حضرت است که به دلایل پرشمار و از جمله کوته بینی،‏‎ ‎‏تحجّر و سالوس مآبی های رایج، بیش از دیگر زوایای شخصیت ایشان در پردۀ ابهام‏‎ ‎‏مانده و ناگفته های فراوانی را در خود جای داده است.مروری گذرا بر این وجهه از‏‎ ‎‏حیات علمی ایشان ـ که بی تناسب با این مجموعه نیست ـ به شرح زیر می باشد:‏

 

‎[[page IX]]‎

انتهای پیام /*