مقصد دوم امور عامّه

فعل یا أَن یفعل:

فریده سوم اقسام عرض / غرر فی الأعراض النسبیة فمنها الأین و المتی

کد : 114508 | تاریخ : 13/06/1395

فعل یا اَن یفعل:

‏مقولۀ فعل به تأثیر تدریجی نیروی فاعل در منفعل گویند، مانند تأثیر حرارت در‏‎ ‎‏آب و تأثیر آفتاب در رسیدن میوه.‏

‎[[page 397]]‎

انتهای پیام /*