مجله کودک 206 صفحه 36

کد : 114948 | تاریخ : 28/07/1384

راه پرپیچ و خم این پسر بچه و سگ او قصد دارند هر چه زودتر توپ را وارد دروازه کنند. کمکشان کنید و راه درست را به آنها نشان دهید. دری به سوی مقبره پاسخ سرگرمی شماره گذشته: در آخر تصمیم می­گیرد، شربت را در چای فیونا بریزد.

[[page 36]]

انتهای پیام /*