سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 3)

کد : 115167 | تاریخ : 13/06/1395

اسنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در پرونده انفرادی امام خمینی(س) گردآوری نموده است. مطالعه این اسناد ضمن اینکه می‏ تواند بیانگر بخشی از فعالیتها، موضعگیریها و مبارزات حضرت امام علیه سیاستهای ضد اسلامی ـ ملی رژیم پهلوی باشد، نشان‏دهندۀ عمق دشمنی رژیم علیه روحانیت و مرجعیت و بویژه امام خمینی است.

این اسناد بدون هیچ گونه دخل و تصرف و تحلیل و توضیح در دسترس خوانندگان و محققان محترم قرار می‏ گیرد. اسناد این مجموعه به صورت موضوعی کنار هم قرار گرفته است،  این جلد شامل گزارشهای مزبوط به قیام پانزده خرداد 1342 و پیامدهای آن است.

نمایش تصویر کتاب

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 3)

انتهای پیام /*