بخش سوم: امریکا و انقلاب اسلامی ایران

فصل دوم: موضعگیریهای امام در برابر امریکا

کد : 115321 | تاریخ : 14/06/1395

 

 

 

 

 

 

 

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

 

[[page 177]]

انتهای پیام /*