کتاب قضا

اعتراض به حکم قاضی و رسیدگی مجدد

کد : 116050 | تاریخ : 29/09/1395

اعتراض به حکم قاضی و رسیدگی مجدد

[سؤال 11287]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6475

‏2. اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف به حکم قاضی اعتراض داشته باشند در‏‎ ‎‏محکمه دیگر می توان مجدداً حکم را رسیدگی کرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در مورد قضات مأذون مانع ندارد که یک مرتبه تجدید شود نزد مجتهد مطلق.

[سؤال 11288]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6479

‏7. اگر دادگاهی در رژیم سابق، حکم به محکومیت کسی داده باشد، در صورتی که‏‎ ‎‏امروز حسب مقررات اسلامی ذی حق باشد، آیا دادگاه باید مجدداً دعوی او را بشنود‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با وجود شرایط مقرّره، دعوای او مسموع است.

‎ ‎

‎[[page 13]]‎

انتهای پیام /*