فصل اول: پیوند با نهضت امام

کودکی و تحصیل

کد : 116114 | تاریخ : 03/07/1395

‏س: شما کجا درس خواندید؟‏

‏ج: همان طور که عرض کردم از ده سالگی کار می کردم و شب ها می رفتم اکابر و در کلاسهای شبانه شرکت می کردم. ‏

‏س: بعداً تحصیلات حوزوی را شروع کردید؟ ‏

‏ج: بله، تحصیلات حوزوی را تا سطح ادامه دادم و بعد ها در سال 1375 در امتحان حوزه علمیه قم شرکت کردم و توانستم مدرک بگیرم و از آنجا که در پی تحصیلات دانشگاهی بودم پس از اخذ مدارک حوزوی موفق شدم مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت، دریافت کنم.‏

[[page 7]]

انتهای پیام /*