فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس

ترویج روضه خوانی در منازل

کد : 116355 | تاریخ : 15/06/1395

‏شریف قنوتی در طول حضور خود در اردکان‏‏ به ترویج رسم ماندنی ‏‎ ‎‏روضه خوانی در منازل شخصی کمک کرد. او علاوه بر جلسات سخنرانی ‏‎ ‎‏و روضه در مساجد و تکایا، کوشید برخی جلسات روضه خوانی را در ‏‎ ‎‏منازل شخصی اهالی اردکان برگزار نماید و این امر آرام آرام جزو رسوم ‏‎ ‎‏اهالی اردکان گردید. مجالس روضه خوانی در منازل، محفل خوبی برای ‏‎ ‎‏تبلیغ آرمان های نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی‏‏ بود و شیخ از این ‏‎ ‎‏فرصت به دست آمده به خوبی بهره برداری می کرد. او در جریان همین ‏‎ ‎‏مجالس روضه خوانی، که ابتدا در منزل خودش برگزار می کرد، زنان را به ‏‎ ‎‏حضور در مساجد تشویق می نمود و همین موضوع سبب شد که زنان در ‏‎ ‎‏مساجد و تکایا حضور یافتند و با نصب پرده در مسجد جامع‏‏ و تفکیک ‏‎ ‎‏خانم ها و آقایان نماز جماعت را پشت سر شریف قنوتی اقامه بستند‏‎.‎

 

[[page 62]]

انتهای پیام /*