مجله کودک 233 صفحه 18

کد : 116751 | تاریخ : 21/02/1385

سه، دو، یک، کلیک! دنیای نور و رنگ · حقههای عکاسی به نظر شما دوربین عکاسی میتواند به ما کلک بزند!؟ پاسخ این است که دوربین، هر آنچه را که میبیند، ثبت میکند. اما عکاسان از گذشته تا کنون، میتوانند با روشهایی به ما حقه بزنند و قسمتهایی از عکس را تغییر دهند. یکی از حقههای عکاسی که در دنیای سیاست معروف است، پاک کردن عکس «تروتسکی» از کنار «لنین» است. ماجرا از این قرار بود که در زمان حکومت استالین، دیکتاتور مستبد شوروی سابق (روسیه فعلی) قرار شد تمامی عکسهای تروتسکی، رقیب دیرینه استالین از بین برود. اما او عکسی با لنین داشت، لنین انقلاب کمونیستی روسیه را برپا کرده بود. استالین به صدها عکاس مامورت داد تا هر کس میتواند، عکس تروتسکی را از کنار لنین پاک کند. با ابزار و امکانات ابتدایی آن زمان این کار انجام شد و عکس جدید (بدون تروتسکی) در سال 1967 میلادی منتشر شد. اما این کار موثر نبود.

[[page 18]]

انتهای پیام /*