مجله کودک 233 صفحه 43

کد : 116776 | تاریخ : 21/02/1385

او به همراه پاچا، خانواده او و تمامی دوستانش در جنگل، به عادت جدیدی دست پیدا کرده است. عادت جدید امپراتور، دوستی و محبت است با همه کس و همه چیز.

[[page 43]]

انتهای پیام /*