مجله کودک 232 صفحه 33

کد : 117961 | تاریخ : 14/02/1385

پاسخ سرگرمی شماره گذشته : کمک به گورخر جسم فضایی مرموز آنها، ایزما و کرایک را به داخل یک کمد دیواری می اندازند و دستگیره ی در را بیرون می آورند.

[[page 33]]

انتهای پیام /*