مجله کودک 280 صفحه 39

کد : 118909 | تاریخ : 30/01/1386

و به این ترتیب تامپر و خانواده اش ، تا پایان عمر ، به خوبی و خوشی در کنار کوتوله های زندگی کردند . پایان در دنیای امروز ،بنا های بسیار بلند که به آسمان خراش معروفند ، نوع معماری جدید را نشان می دهند . استفاده زیاد از پنجره ، شیشه و طبقات از ویژگی های آسمانخراش ها است .

[[page 39]]

انتهای پیام /*