مجله کودک 281 صفحه 4

کد : 118918 | تاریخ : 06/02/1386

یک خاطره ، هزار پند حضرت امام خمینی- رضوان ا . . . علیه- روح بسیار لطیفی داشتند . در وجودشان ریزه کاری های اخلاقی خاصی وجود داشت که در هرکس دیده نمی شد . یکی از شاگردان آن بزرگوار در خاطرات خود ، منتقل می کند : « من چندین سال ، معمولاً بعد از درس ، از مسجد سلماسی قم که حضرت امام در آنجا درسم می گفتند ، به منزلشان می رفتم و سوالهایم را می پرسیدم . و ایشان نیز جواب می دادند . در آن چند سال ، هرگز نشد که برخورد امام ، نشانه ی این باشد که حاضر به جواب دادن نیستند . روزی برای اینکه جواب سوال خود را بهتر بگیرم به دنبال ایشان به منزلشان رفتم . در آنجا امام فرمودند : سوالت را بنویس . سوال را نوشتم و دادم خدمت امام . اما امام جواب ندادند . من نیز از سر پرتوقعی ، با رنجیدگی خاطر بیرون آمدم و حضرت امام هم ناراحتی مرا احساس کردند . در همان موقع با برادرم روبه رو شدم . ایشان حدود 2000 سال پیش راه بازرگانی و تجاری مهمی بین شرق آسیا تا اروپا وجود داشت که به راه ابریشم معروف بود . انواع کالاها ، ادویه ، ابریشم ، عطر و . . . از این راه منتقل می شد . این راه امروز هم وجود دارد اما اهمیت گذشته را ندارند .

[[page 4]]

انتهای پیام /*