مجله کودک 281 صفحه 6

کد : 118920 | تاریخ : 06/02/1386

فصل صدای کبک جعفر ابراهیمی « شاهد » آن روزها در روستامان من کودکی ده ساله بودم همبازی من بود صحرا من توی صحرا ، لاله بودم vvv آن روزها فصل کبوتر فصل صدای آشنا بود فصل صدای کبک در کوه فصل شکوه کوهها بود vvv در جنوب و جنوب شرق آسیا ، جنگل های انبوهی وجود دارد که به دلیل رطوبت زیاد این ناحیه رشد کرده اند . محصول برنج این منطقه از آسیا ، مهمترین محصول کشاورزی ناحیه جنوب شرق آسیا است .

[[page 6]]

انتهای پیام /*