مجله کودک 290 صفحه 22

کد : 119334 | تاریخ : 07/04/1386

D مثل Deer (گوزن) : گوزن و همچنین آهو و غزال ، از نظر حس بینایی ، شنوایی وبویایی بسیار قوی هستند .

[[page 22]]

انتهای پیام /*