مجله کودک 292 صفحه 2

کد : 119402 | تاریخ : 21/04/1386

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) بازی بزرگترین قاچ هندوانه روی جلد ، تعدادی قاچ هندوانه می بینید که پسر بچه ی شکمو می خواهد از بین آن ها بزرگترین را انتخاب کند . آیا می توانی بزرگ ترین قاچ هندوانه را برایش پیدا کنی؟ از این قاچ ، یکی دیگر هم هست آن را هم پیدا کن ، اصلا چه طور است قاچ های هم اندازه را دو تا دو تا در تصویر پیدا کنی و دورشان خط بکشی ! * مدیر مسئول : مهدی ارگانی * سردبیران : افشین علاء - سیامک سرمدی * مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی * تصویرگر : محمد حسین صلواتیان * مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء * عکس : امیر محمد لاجوردی * حروفچین : نیرالسادات والاتبار * امور مشترکین : محمدرضا اصغری لیتو گرافی و چاپ : مؤسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 فرهنگنامه ی تصویری کودکان کتاب در مجله جلد چهاردهم فهرست مطالب کتاب در مجله D مثل Deseas (بیماری) D مثل Doctors (پزشکان) D مثل ِDog (سگ) D مثل Drawing (طراحی) D مثل ِDrug (دارو)

[[page 2]]

انتهای پیام /*