مجله کودک 292 صفحه 18

کد : 119418 | تاریخ : 21/04/1386

ماجرای انرژی هسته ای ایران سیامک سرمدی در چند سالاخیر از انرژی هسته ای ایران خبرهایی را شنیده یا خوانده اید ، در این شماره قصد داریم از سیر دتا پیاز ماجرای انرژی هسته ای در کشورمان برایتان مطالبی را بنویسیم . جنگ جهانی دوم که تمام شد (62 سال پیش) چند کشور قدرتمند جهان به فن آوری اتمی دست پیدا کرده بودند ، در واقع یکی از دلایل پایان این جنگ ، انفجار بمب اتمی بود که آمریکا بر فراز شهرهای "هیروشیما" و "ناکازاکی" انجام داد . در هر حال ، پس از پایان جنگ ، کشورهایی که از این فن آوری برخوردار بودند تصمیم گرفتند کاری کنند تا کشورهای دیگر در اینده به این فن آوری مهم دست پیدا نکنند . به این ترتیب ، ابر قدرتی آنها در همه یزمینه ها سرجای خود باقی می ماند . آنها از سازمان ملل متحد که تازه تأسیس شده بود ، استفاتده کردند تا از این راه به کنترل کشورهای دیگر بپردازند ، پیمان ان پی تی NPT در همین سال ها بود که به وجود آمد . دراین پیمان از گسترش سلاح های اتمی جلوگیری به عمل آمده است . پیمان سی تی بی تی (CTBT) هم پیمان دیگری است که معنی آن جلوگیری از آزمایش سلاح های هسته ای است ، حتی ابرقدرت ها ، پیمان منع سلاح های شیمیایی معروف به پیمان سی دبلیوسی (CWC) را هم به وجود آوردند . هدف این پیمان ها روشن بود ، قرار بر این بود که کشورهای جهان به دودسته ی دارا وندار تقسیم بندی شوند . داراها کشورهای دارای سلاح های هسته ای باشند و ندارها آنهایی که فاقد سلاح اتمی هستند . اما در بند چهارم پیمان NPT نوشته شده است که هر کشوری که زیر معاهده یNPT را امضا کند ، "اوتوسکوپ" وسیله ای است که توسط آن پزشک داخل گوش انسان را مشاهده می کند .

[[page 18]]

انتهای پیام /*