مجله کودک 298 صفحه 39

کد : 119703 | تاریخ : 01/06/1386

!!!خط زیر کابین را پاک می کنیم تا کابین خلبان بزرگتر شود . سپس طراحی خلبان ، چرخ ها ، و ملخ هواپیما را انجام می دهیم . !!!جزئیات روی بدنه را کامل می کنیم و شروع به مشکی کردن خطوط اصلی می نماییم . !!! خط هایی را که ابتدا کشیده بودیم ، از زیر کابین پاک می کنیم و خطوط نقاشی را با روان نویس نمره نازک سیاه می کنیم . !!! هواپیمای خود را به دلخواه رنگ آمیزی کنید . حداکثر سرعت این نوع هواپیما 240 کیلومتر در ساعت است . آزمایشات لرزه ای با استفاده ا امواج صوتی مخصوص ، کار دیگری است که زمین شناسان برای شناخت عمق و جنس لایه های داخلی زمین استفاده می کنند . آن ها با ارسال امواج مخصوص به درون زمین و سپس جمع آوری بازتاب امواج به نکات مهمی درباره ی درون زمین دست پیدا می کنند .

[[page 39]]

انتهای پیام /*