مجله کودک 299 صفحه 24

کد : 119732 | تاریخ : 08/06/1386

بچه ها به نظر شما خیاط ها موفق به ساخت کت و شلوار باسلوقی می شوند ؟ ادامه داستان را هفته بعد دنبال کنید . G مثل Gun ]اسلحه ، تفنگ [ : اولین اسلحه های آتشین ، توپ نام داشت که در اوایل قرن 14 میلادی اختراع شد . توپ های جنگی از فلزی ضخیم و سنگین ساخته می شد که یک سر آن باز بود . از سرِ بازِ توپ ، پودر مواد منفجره داخل توپ ریخته و فشرده می شد . سپس یک توپ کروی داخل محفظه قرار داده می شد . با انفجار ماده ی منفجر ، توپ به مسافت دور پرتاب می شد . چندی بعد ، اندازه ی اسلحه های آتشین کوچک شد و به صورت اسلحه های دستی درآمد .

[[page 24]]

انتهای پیام /*